Przełomowe rozwiązania w rolnictwie
Satelitarne wspomaganie upraw

Dowiedz się więcej »

Naszą misją jest tworzenie nowoczesnych i atrakcyjnych cenowo usług w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego przy wykorzystaniu danych satelitarnych i rozwiązań informatycznych.

#

Wspomaganie optymalnego nawadniania

Na podstawie pomiarów satelitarnych oraz modelowania procesów pogodowych dostarczamy informacji na temat warunków wilgotnościowych panujących na polu oraz w jego najbliższym otoczeniu. Posługujemy się w tym celu wskaźnikiem ewapotranspiracji rzeczywistej, wyliczanym codziennie, za wyjątkiem dni z pełnym zachmurzeniem. Nasze rozwiązania pozwalają na analizę sytuacji, a następnie przekazywanie rolnikom ostrzeżeń o panujących na polu niedoborach wodnych, zanim staną się one odczuwalne dla roślin i wpłyną niekorzystnie na plony.


Strefy zarządzania polem

Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne do badania przestrzennego zróżnicowania kondycji upraw na polu wskazanym przez rolnika. Analiza i statystyczne zestawianie takich czynników, jak produkcja biomasy, zawartość chlorofilu czy stosunki wodne, pozwalają zidentyfikować odrębne strefy w obrębie badanego pola, które charakteryzują się zbliżonymi warunkami naturalnymi (np. żyzność gleby). Informacja ta może dotyczyć zarówno stanu aktualnego, jak i sytuacji na polu w poprzednich latach.

Zróżnicowanie kondycji upraw przedstawiane jest rolnikom w postaci czytelnych map, mających praktyczne zastosowanie przy prowadzeniu precyzyjnych zabiegów agrotechnicznych. Monitorowanie stanu upraw stanowi ważny wkład w podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem gospodarstwem - mapy kondycji roślin uprawnych pomagają w planowaniu siewów i nawożenia.

#

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

#
  • Informacje pozyskane z naszych serwisów umożliwiają precyzyjne dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do lokalnych warunków panujących na polu. Prowadzi to do zwiększenia efektywności poniesionych nakładów, wzrostu wydajności i jakości upraw, a tym samym wzrostu ich rentowności.
  • Opracowywane przez nas interaktywne mapy i wykresy umożliwiają rolnikowi czytelną wizualizację pozyskanych informacji, co prowadzi do podejmowania trafniejszych decyzji w gospodarstwie.
  • Nasi specjaliści pracują nad udoskonaleniem dostępnych serwisów oraz nad nowymi rozwiązaniami dla rolników.

© Copyright 2015 HORTISAT